De weg naar het belastingparadijs

Dit artikel is op 17-03-2006 gepubliceerd door Bizz.

Beweringen en meningen geuit in dit artikel zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie.

Het is weer tijd om de belastingformulieren in te vullen. Springen bij u de tranen in de ogen als u ziet hoeveel u aan de fiscus moet afdragen? Maak gebruik van de Engeland- of de Cyprus-Route om belastingbetaling te ontwijken.

Engeland Route

Ontwijking van: schenkings- en successierechten en belastingen op inkomsten uit aanmerkelijk belang en vermogen.
Voor wie: bedrijven die een jaarwinst van minimaal 20.000 euro realiseren, ongeacht de branche.
Zo werkt het: in Nederland heeft u een werkmaatschappij met daarboven een holding. Over de winst in de werkmaatschappij bent u VpB (29,6%) verschuldigd. Om successierechten en belastingen op inkomsten uit aanmerkelijk belang en vermogen te voorkomen, hangt u boven de Nederlandse holding een Engelse holding. Het bestuur van de holding zetelt u op Cyprus, de lidstaat met de laagste belastingtarieven van de EU. Op grond van de Europese Moeder-Dochter-Richtlijn kan de Nederlandse holding belastingvrij dividend uitkeren aan de Engelse holding.

Het eigendom van de Engelse holding brengt u onder bij een Panamese Investment Holding, die op haar beurt weer eigendom is van een Panamese Foundation. Omdat Cyprus geen bronheffingen kent kan de Engelse holding alle winsten belastingvrij uitkeren aan de Panamese holding. Omdat het hier buitenlandse inkomsten betreft, hoeft hierover in Panama geen VpB betaald te worden. Dat geldt eveneens voor inkomsten uit vermogen. Zo kunt u op legitieme wijze gebruik maken van de voordelen van een belastingparadijs. Uiteindelijk kan de Foundation overgaan tot belastingvrije schenking aan de begunstigden in Nederland.

Cyprus Route

Ontwijking van: hoge vennootschapsbelasting (VpB) in Nederland, successierechten en belastingen op inkomsten uit aanmerkelijk belang en vermogen.
Voor wie: de Cyprus Route is geschikt voor bedrijven die internationaal zaken doen of beschikken over intellectueel eigendom. Deze route is aantrekkelijk voor bedrijven die een jaarwinst boven de 50.000 euro verwachten. Veel hangt echter af van de arbeidsintensiteit (uurkosten) voor de handelsagent op Cyprus.
Zo werkt het: stel u importeert goederen uit het buitenland. In plaats van dat uw Nederlandse BV de inkoop regelt, laat u dat over aan de handelsagent op Cyprus. Zij kopen de goederen in en verkopen deze door aan uw Nederlandse BV. Deze verkoopt de goederen door aan de afnemer.

De winst die u op de verkoop maakt, wordt in Nederland belast tegen het hoge VpB-tarief. Om zo min mogelijk VpB in Nederland te betalen, moet u er dus voor zorgen dat de meeste winst in Cyprus wordt gerealiseerd. Hier geldt immers een VpB-tarief van 10%. Het VpB-tarief kan verder worden verlaagd naar 0,7% als de handelsagent op Cyprus werkt voor rekening van een Panamese principaal. In Panama is het VpB-tarief voor buitenlandse inkomsten 0%. U kunt dus alle winsten belastingvrij doorsluizen naar de Panamese Principaal. Cyprus stelt als voorwaarde dat er over deze winsten vanuit de Panamese principaal een commissie dient te worden betaald van circa 7%. Over deze commissie-inkomsten van 7% heft Cyprus dan 10% VpB. Of wel: de belastingdruk bedraagt effectief slechts 0,7%!

Als u nu vervolgens de aandelen in de Panamese principaal onderbrengt in een Panamese Investment Holding, en deze aandelen weer in een Panamese Foundation, kunt u tevens de successierechten en belastingen op inkomsten uit aanmerkelijk belang en vermogen ontwijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *