Malta

Het eiland Malta ligt in de Middellandse Zee, ongeveer 100 km. ten zuiden van Sicilië. Er wonen ongeveer 370.000 mensen. De officiële talen zijn Engels en Maltees (een semiti-sche taal die erg op Arabisch lijkt). Het grootste deel van de bevolking spreekt ook vloeiend Italiaans. Ongeveer een zesde deel van de bevolking spreekt een Italiaans dialect. De wettelijke munteenheid is de Maltese pond. Malta kent een gematigd klimaat. Dat houdt in dat er het hele jaar kans op neerslag is (al is het zomers meestal droog en warm). De temperatuur varieert tussen de 14 en 32°C. Wel staat er het hele jaar vrij veel wind.

Ondernemers

Omdat Malta graag een internationaal financieel centrum wil worden, biedt het eiland een aantal voordelen aan buitenlandse ondernemingen. De volgende buitenlandse ondernemingsvormen komen voor op Malta:

  Internationale handelsondernemingen:

 • mogen iedere activiteit uitvoeren, behalve activiteiten in het bank- of verzekeringswezen
 • mogen alleen handel drijven met niet-ingezetenen (wel mogen ze lokaal gefabriceerde artikelen kopen om te exporteren)
 • namen van de aandeelhouders moeten bekend zijn bij de autoriteiten, maar worden niet openbaar gemaakt
 • er zijn vooraf afspraken te maken over de te betalen belasting
 • Niet-handelsondernemingen

 • mogen alleen goederen behouden en beheren (behalve onroerend goed)
 • aandeelhouders mogen anoniem blijven
 • vrijstelling van vennootschapsbelasting
 • Scheepvaartondernemingen.

In 1973 werd de koopvaardijwet aangenomen die aanzienlijke voordelen biedt aan scheepseigenaren en -bevrachters die niet op het eiland wonen:

 • vrijstelling van winst- en inkomstenbelasting voor schepen die op Malta geregistreerd staan
 • vrijstelling van successie-, schenkings- en zegelrecht voor schepen en aandelen in scheepsbedrijven
 • vrijstelling van inkomstenbelasting voor rente uit leningen voor scheepstransacties
 • nationaliteit van de eigenaar en bemanning zijn niet belangrijk
 • geen handelsrestricties
 • geen beperkingen op het gebied van verkoop van aandelen.
 • Internationale holdings.

Niet-ingezeten aandeelhouders van een onderneming die een participatie in een niet-ingezeten onderneming hebben, komen in aanmerking voor een volledige belastingvrijstelling.
De participatie mag de volgende vormen hebben:

 • een minimumaandeel van 10% in de niet-ingezeten onderneming
 • aandelen ter waarde van minimaal 500.000 Maltese pond
 • zitting in de aandeelhoudersvergadering
 • het recht om alle aandelen op te kunnen kopen
 • veto-recht bij belangrijke beslissingen
 • aanzienlijke invloed op de strategische ondernemingsdoelen.

Investeringsmaatschappijen.
Ook deze ondernemingen profiteren van een aantal fiscale voordelen. Zo mogen ze bouwkosten voor 200% aftrekken, evenals loon dat betaald wordt aan Maltese werknemers. Dit geldt voor een periode van 10 jaar. Ook investeren in de eigen onderneming is belastingvrij.

Dividendbelasting

Dividend dat uitgekeerd wordt door vrijgestelde ondernemingen is belastingvrij voor de aandeelhouders.

Inkomstenbelasting

Het tarief voor de inkomstenbelasting in Malta bedraagt 15%. Ingezetenen betalen dit over hun wereldwijde inkomen. Buitenlandse werknemers van investeringsmaatschappijen zijn de eerste 10 jaar van hun werkzaamheden in Malta vrijgesteld van belastingen.

Belastingverdragen

Malta heeft verdragen ter voorkoming van dubbele belasting gesloten met: Nederland, Engeland, Duitsland, België, Finland, Zweden, Noorwegen, Pakistan, de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Canada, Australië, Zwitserland, China, Cyprus, Polen, Hongarije en Bulgarije. Indien belasting betaald is over inkomsten in een land waarmee Malta geen verdrag heeft, wordt overigens ook vrijstelling van dubbele belasting verleend.

Trusts

Malta accepteert de trust. De enige belasting die verschuldigd is, is een jaarlijks bedrag van 200 Maltese pond.
Terug Klik hier voor meer informatie over Trust kantoren

Vennootschapselasting

Het tarief voor de vennootschapbelasting bedraagt 15%. Een groot aantal ondernemingen komt echter in aanmerking voor vrijstellingen. Ondernemingen die minimaal 95% van hun productie exporteren komen bijvoorbeeld in aanmerking voor een belastingvrije periode van 10 jaar. Ondernemingen die investeren in exportbevorderende middelen kunnen een belastingverlaging of -vrijstelling krijgen voor toegenomen exportwinsten. Indien de winst geïnvesteerd wordt in bepaalde, goedgekeurde projecten krijgen ondernemingen een belastingverlaging van 17,5%. Verder mag 30% van de kosten voor nieuwe machines en 15% van de kosten voor industriële gebouwen afgetrokken worden van de belasting. Machines mogen in 4 jaar afgeschreven worden, gebouwen in 25 jaar. 140% van de kosten voor exportpromotie mogen, tot een maximum van 24.000 Maltese pond of 5% van de totale export, afgetrokken worden van de te betalen belasting. 120% van de scholingskosten voor personeel is eveneens aftrekbaar (tot maximaal 5% van het salaris dat de onderneming hen betaalt). Ook research- en ontwikkelingskosten zijn voor 120% aftrekbaar (tot maximaal 5% van de omzet van de onderneming).

Overige belastingen

 • Geen successierecht voor niet-ingezetenen
 • Transferbelasting op onroerend goed en aandelen van Maltese ingezeten ondernemingen (geen transferbelasting als beide partijen niet-ingezetenen zijn)
 • Immigranten mogen hun persoonlijke bezittingen (inclusief 1 auto) belastingvrij invoeren
 • Geen gemeentelijke en lokale belastingen

Aan te raden voor

 • Ondernemers