Kaaimaneilanden

De Kaaimaneilanden liggen op ongeveer 800 kilometer ten zuiden van Florida en op 290 kilometer noordwest van Jamaica. Ze bestaan uit 3 eilanden (Grand Cayman, Cayman Brac en Little Cayman) met een totale oppervlakte van 259 km2. De totale bevolking bestaat uit ongeveer 28.000 inwoners. De officiële taal is Engels en de wettelijke munteenheid de Kaaiman-dollar. Op alle 3 de eilanden heerst een tropisch klimaat.

Ondernemers

 • Niet-ingezeten ondernemingen
  • de aandeelhouders hoeven niet op de Kaaimaneilanden te wonen
  • de commerciële activiteiten moeten buiten de eilanden plaatsvinden
  • aandeelhouders moeten hun identiteit bekend maken aan het ondernemersregister en moeten een adres op de Kaaimaneilanden hebben
  • aandeelhouders zijn vrijgesteld van iedere vorm van belasting
  • aandelen mogen aan toonder zijn
  • een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is niet verplicht
  • het opmaken van een jaarbalans is niet verplicht
  • garantie om te kunnen profiteren van een ‘lage belasting behandeling’ (meestal voor 20 jaar)
 • Beleggingsmaatschappijen. De Kaaimangebieden hebben het meest gunstige belastingklimaat ter wereld voor beleggingsmaatschappijen.
  • geen deviezencontrole
  • geen bronbelasting
  • geen belasting over vermogensaanwas of inkomsten
  • de wet garandeert vertrouwelijkheid (met uitzondering van strafzaken bestaan er geen verdragen ter uitwisseling van informatie met andere landen)
 • NV’s. Deze ondernemingen mogen zowel vast kapitaal, geen vast kapitaal of een kruising tussen beide hebben
  • eenvoudige incorporatie
  • geen minimumkapitaal vereist
  • het kapitaal mag in alle valuta worden uitgedrukt
  • provisies
  • aandelen kunnen tegen een gunstige prijs uitgegeven worden
  • een onderneming op de Kaaimaneilanden kan samengaan met een buitenlands fonds
  • dividenden kunnen zowel over als boven de winst worden uitgekeerd.
  • Vrijgestelde ondernemingen
 • Vrijgestelde ondernemingen
  • als er nieuwe belastingen geïntroduceerd worden, is de onderneming die de eerste 20 jaar niet verschuldigd
  • de investeerders blijven anoniem
  • er hoeft geen jaarrekening opgemaakt te worden
  • een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is niet verplicht – de aandelen mogen uitgegeven worden zonder nominale waarde en hoeven niet inwisselbaar te zijn
  • de aandelen mogen aan toonder zijn
  • Investeringsfondsen zonder vast kapitaal (unit trusts).
 • Deze fondsen zijn geen rechtspersonen maar samenwerkingsverbanden tussen meerdere partijen. De informatie omtrent deze fondsen blijft altijd strikt geheim (behalve bij misdaden).

 • BV’s
  • onbeperkte duur
  • gecentraliseerde bedrijfsvoering
  • beperkte aansprakelijkheid
  • vrije overdraagbaarheid van belangen
  • minimaal een van de vennoten moet woonachtig zijn op de Kaaimaneilanden (als het een particulier betreft) of daar geregistreerd staan als buitenlandse onderneming (als het een onderneming betreft)
  • er moet een geregistreerd kantoor of postadres aanwezig zijn op de Kaaimaneilanden
  • de vennootschap moet zich registreren bij het handelsregister, de registratiekosten bedragen 850 Kaaiman-dollar
  • de jaarlijkse belasting bedraagt 450 Kaaiman-dollar
  • het management moet in handen zijn van de onbeperkt aansprakelijke vennoten
  • Geregelde fondsen.

Er is onderscheid tussen geregelde fondsen waarvoor een vergunning nodig is en fondsen waarvoor dat niet nodig is. Een fonds heeft geen vergunning nodig als het minder dan 16 investeerders heeft. Het fonds hoeft geen registratiebelasting te betalen als het minimaal verkoopbare aandeel van een mogelijke investeerder 50.000 dollar is of als het fonds al een beursnotering heeft. Als het fonds een onderneming is, moet het op het eiland als een rente betalende buitenlandse onderneming geregistreerd staan, waarvan het doel de financiering van het eigen fonds is. Een geregeld fonds moet zijn boekhouding jaarlijks laten controleren.

Dividendbelasting

x

Inkomstenbelasting

x

Vermogensbelasting

x

Belastingverdragen

De Kaaimaneilanden hebben alleen een verdrag tot uitwisseling van informatie met de Verenigde Staten en met het Verenigd Koninkrijk ter bestrijding van smokkel en drugshandel.

Bankgeheim

Alleen in het geval van drugshandel of smokkel verstrekken de Kaaimaneilanden bankinformatie aan Engeland of de VS. De narcoticawet bepaalt dat iedere storting van meer dan $10.000 geregistreerd moet worden. Verder wordt het bankgeheim strikt beschermd.

Trusts

De Kaaimaneilanden erkennen de trust.
Terug Klik hier voor meer informatie over Trust kantoren

Vennootschapselasting

x

Aan te raden voor

 • Vermogende particulieren
 • Ondernemers