Italië

Italië ligt in Zuid-Europa en grenst aan Oostenrijk, Frankrijk, San Marino, Slovenië, Zwitserland, de Middellandse Zee en de Adriatische Zee. De oppervlakte bedraagt ca. 301.230 km2 en er wonen iets minder dan 57 miljoen mensen. De officiële taal is Italiaans, maar in kleine gedeelten van het land wordt Duits, Frans of Sloveens gesproken. De wettelijke munteenheid de Italiaanse lire. In het grootste deel van het land heerst een Middellands Zee-klimaat, maar in de Alpen in het Noorden is het kouder, terwijl het in het Zuiden het hele jaar overwegend droog warm is.

Ondernemers

Er zijn in Italië vier ondernemingsvormen die onder de vennootschapsbelasting vallen:

 • Naamloze vennootschap: SRL
 • Società a Responsabilità Limitata.
 • Maatschappij op aandelen: SpA – Società per Azioni.
 • Commanditaire vennootschap: SApA
 • Società in Accomandita per Azioni.
 • Coöperatieve vennootschap: SCRL
 • Società Cooperativa a Responsabilità Limitata

Dividendbelasting

De Italiaanse rente- en dividendbelasting is onderhevig aan bronbelasting, oftewel er is rekening gehouden met verdragen ter voorkoming van dubbele belastingen. De percentages zijn als volgt:

 • Dividendbelasting: 10%, 12,5% of 32,4% afhankelijk van de kwalificatie van zowel betaler als ontvanger.
 • Rente op obligaties: 6,25%, 12,5% of 30% afhankelijk van de uitgiftedatum.
 • Overige rente: 12,5%, 15% of 25% afhankelijk van de kwalificatie van zowel betaler als ontvanger.
 • Royalties: 21% (alleen voor buitenlandse betalingen).

 

BTW

Het hoge BTW-tarief in Italië bedraagt 19%. Daarnaast kent Italië tarieven van 4%, 10% en van 16%. Er wordt geen BTW geheven over:

 • Goederen bestemd voor de export.
 • Diensten die buiten Italië verricht zijn.
 • Schepen en vliegtuigen.
 • Rente, verzekeringen, aandelen en obligaties.
 • Postdiensten.
 • Medische diensten.
 • Boeken, kranten en postzegels.
 • Verkoop van goederen aan professionele afnemers in andere EU-landen..

Inkomstenbelasting

Inwoners van Italië zijn aldaar inkomensbelasting verschuldigd over hun wereldwijde inkomen. Niet-inwoners betalen alleen inkomstenbelasting over het inkomen dat zij in Italië verdiend hebben. Inkomen uit vermogen wordt op dezelfde manier belast, al gelden hier een paar vrijstellingen. De tarieven zijn progressief: Belastbaar inkomen (in miljoenen Lires); Tarief inkomstenbelasting < 15; 18,5% 15 – 30; 26,5% 30 – 60; 33,5% 60 – 135; 39,5% 135 <; 45,5% Lokale overheden kunnen bovendien regionale belasting heffen tussen de 0,5 en 1%. Daarnaast moeten werkgevers en werknemers sociale verzekeringspremies afdragen. Deze dekken de kosten voor ziekte, zwangerschap, kinderbijslag, pensioen en werkloosheid. De tarieven zijn afhankelijk van het inkomen en van de branche waarin iemand werkzaam is: Werkgeverspremies: 35,5% – 49,46% Werknemerspremies: 9,69% – 9,99% Werkgevers betalen bovendien een premie van 2% – 10% voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering ten gevolge van ziekte, ongelukken of dood die arbeidsgerelateerd zijn. De premie is hoger naarmate het werk gevaarlijker is.

Vennootschapselasting

De Italiaanse vennootschapsbelasting bedraagt 37%. Daarnaast moeten ondernemingen 4,25% regionale belastingen betalen. De totale belastingdruk komt daarmee op 53,2%. Bedrijven die in Italië gevestigd zijn, daar hun administratieve hoofdkantoor hebben of wiens hoofdactiviteiten daar plaatsvinden, worden in Italië belast over hun wereldwijde inkomen. Andere bedrijven (die bijvoorbeeld alleen een nevenvestiging in Italië hebben) alleen over het inkomen dat in Italië verworven is.

Overige belastingen

 • Successierecht: iedere erfenis en schenking is, vanaf een belastingvrije voet, belast in Italië. De tarieven variëren van 3% tot 33%, afhankelijk van de relatie tussen erflater en erfgenaam.
 • Registratierechten: op het moment van overdracht van onroerend goed en aandelenkapitaal en bij het ondertekenen van contracten is registratierecht verschuldigd.
 • Onroerend goed belasting: de tarieven worden jaarlijks per gemeente bepaald.
 • Waardering onroerende zaakbelasting: deze belasting is verschuldigd door de verkoper van onroerende zaken die voor 1 januari 1993 gekocht, geërfd of verkregen zijn. De tarieven variëren van 5% tot 30% van de waarde van het onroerend goed.
 • Zegelrecht: meestal ITL 20.000 per vier pagina’s van contracten, juridische transacties of aktes.
 • Belasting over het netto aandelenvermogen: een jaarlijkse belasting over het netto aandelenvermogen van coöperaties, vennootschappen en personen die zaken doen. Het tarief bedraagt 0,75%.

Aan te raden voor

 • Vakantie