Isle of Man

Het Isle of Man ligt letterlijk in het midden van de Britse eilanden, middenin de Ierse Zee. Het eiland is 52 kilometer lang en 22 kilometer breed. Kenmerkend is de schitterende natuur met het onbedorven landschap, de beboste dalen, de ruige kliffen, de zandstranden, de uitgebreide heides en de bergen. De wettelijke munteenheid is de Britse Pond en de officiële taal is Engels, al heeft het Isle of Man ook een eigen oude taal: Manx Gaelic.

Ondernemers

Toegestane ondernemingsvormen op het Isle of Man zijn:

 • NV (Limited Liability Company)
 • Garantiemaatschappij (Guarantee Company)
 • Pure Guarantee Company: alle leden staan garant en er is geen aandelenkapitaal
 • Hybride Guarantee Company: 1 aandeelhouder beheert het kapitaal, de leden hebben recht op dividend
 • Internationale partnerschap (International Limited Partnership): de hoofdpartner is een bedrijf uit het Isle of Man, de overige partners zijn buitenlandse ondernemingen, het inkomen moet verworven worden buiten het Isle of Man of via internationale ondernemingen

Dividendbelasting

x

Inkomstenbelasting

Het standaardtarief voor de inkomstenbelasting is 14%. Daarnaast is er een hoger tarief van 20%. Deze vorm van belasting is meteen de enige waarmee inwoners van het Isle of Man te maken krijgen. Het eiland kent geen successie- en schenkingsrechten, vermogensbelasting en zegelrechten. De volgende posten zijn aftrekbaar:

 • Hypotheekrente (hiervoor gelden geen beperkingen)
 • Lijfrentepremies (tot een bepaald percentage van iemands brutoloon en afhankelijk van de leeftijd)
 • Premies voor levensverzekeringen (afhankelijk van het verzekerde bedrag en het inkomen)
 • Rente op leningen (hiervoor gelden geen beperkingen)
 • Premies voor particuliere ziektekostenverzekeringen (maximaal 1.800 pond per jaar en niet voor mensen die ouder dan 60 zijn)
 • Betaalde alimentatie
 • Verpleegkosten (maximaal 6.000 pond per jaar)
 • Kosten voor levensonderhoud van studerende kinderen (maximaal 4.500 pond per jaar, dit inkomen is bij de kinderen belast)
 • Giften aan goede doelen (geen minimum of maximum verbonden aan de aftrekbaarheid)
 • Studiekosten voor kinderen tussen de 16 en 19 jaar die niet meer op school zitten.

Vermogensbelasting

x

Belastingverdragen

Het Isle of Man heeft een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten met het Verenigd Koninkrijk.

Trusts

Het Isle of man is zeer aantrekkelijk voor trusts vanwege: het vertrouwelijkheidsbeginsel (de trustovereenkomst hoeft niet onthuld te worden aan derden), het feit dat een jaarlijkse audit niet verplicht is, het feit dat de trustees eigenaar zijn van het trustkapitaal, het feit dat er geen beperkingen zijn met betrekking tot de periode waarin het kapitaal in de trust moet blijven en vanwege het feit dat het Isle of Man geen vermogensbelasting, successierechten en schenkingsrechten kent. Als geen van de trustleden inwoner van het Island of Man is en geen inkomen van het eiland komt, is ook geen inkomensbelasting verschuldigd. Welke trustvorm het meest geschikt is, is afhankelijk van de omstandigheden en het doel van de trust:

 • Discretionary trust (de meest gebruikte trustvorm op het Isle of Man, de trustee beheert het trustkapitaal naar eigen inzicht)
 • Protective trust (een trustfonds ten gunste van personen die de oprichter van de trust na zijn overlijden financieel verzorgd achter wil laten, bijvoorbeeld kinderen of gehandicapten).
 • Fixed Interest Trust (in de trustovereenkomst staat exact beschreven hoe het trustkapitaal beschikbaar gesteld wordt aan de begunstigden).
 • Fixed Interest Trust (in de trustovereenkomst staat exact beschreven hoe het trustkapitaal beschikbaar gesteld wordt aan de begunstigden).
 • Fixed and Discretionary Trust (tijdens de looptijd mag de trustee het kapitaal naar eigen inzicht beheren, maar op het eind wordt het kapitaal op een van tevoren vastgestelde manier verdeeld).
 • Accumulation and Maintenance Trust (een variatie op de Discretionary Trust, meestal opgezet ten gunste van minderjarige kinderen. De trustees beheren het kapitaal tot de begunstigden een bepaalde leeftijd bereiken).
 • Purpose Trust (deze trust worden opgezet om een bepaald doel te bereiken en niet specifiek om de begunstigden te bevoordelen).

Terug Klik hier voor meer informatie over Trust kantoren

Vennootschapselasting

Het Isle of Man kent een flexibel en eenvoudig belastingsysteem. Er is maar ��n vorm van directe belasting, en dat is de inkomstenbelasting. Zowel natuurlijke personen als ondernemingen vallen hieronder. Het tarief voor ondernemingen afkomstig van het Isle of Man varieert van 14% – 20%. Internationale ondernemingen betalen tussen de 1% en 35%. De volgende ondernemingskosten zijn aftrekbaar:

 • Arbeidskosten (contributies, professionele abonnementen, gereedschap en kleding).
 • Alle kosten gemaakt met betrekking tot het zelfstandig ondernemerschap.
 • Ondernemingskapitaal
 • Onderhoudskosten van verhuurde woningen.

Het is ook mogelijk om, als onderneming, vrijgesteld te worden van belasting. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • De onderneming heeft een permanente vestiging op het eiland;
 • Alle inkomen (behalve rente op banktegoeden) is afkomstig van buiten het Isle of Man;
 • De eigenaar van de onderneming is niet gevestigd op het eiland;
 • De onderneming houdt zich niet bezig met productie, winkelverkoop of landontwikkeling op het Isle of Man;
 • De onderneming is geen bank of verzekeringsmaatschappij;
 • De onderneming heeft minimaal 1 plaatselijke manager en secretaresse in dienst;
 • Een aanvraag voor vrijstelling is voor 30 juni ingediend bij de regering en er is 400 pond aanvraagkosten betaald.

Aan te raden voor

 • Vermogende particulieren
 • Ondernemers