Gibraltar

Het schiereiland Gibraltar ligt op het westelijke puntje van Spanje en heeft een oppervlakte van slechts 6 km2. Er wonen ongeveer 31.000 mensen en de officiële taal is Engels, maar de meeste mensen spreken ook Spaans. De wettelijke munteenheden zijn de Gibraltar-pond en de Engelse pond.

Gibraltar heeft een Middellandse-Zeeklimaat; hete en droge zomers en zachte winters. Gibraltar is een Britse kroonkolonie en heeft een eigen regering voor buitenlandse zaken, terwijl Engeland beslist over defensie en algemene zaken.

Ondernemers

Op Gibraltar komen vier soorten ondernemingen voor: ondernemingen met een beperkt aantal aandelen, ondernemingen met een beperkte aansprakelijkheid zonder aandelen, ondernemingen met een beperkte aansprakelijkheid met aandelen en ondernemingen met een onbeperkte aansprakelijkheid. Buitenlandse ondernemingen komen in aanmerking voor de volgende statussen:

  • De belastingvrije onderneming: een onderneming die gevestigd is in Gibraltar maar in handen is van niet-ingezetenen en geen zaken doet met ingezetenen van Gibraltar (ondernemingen of particulieren), kan in aanmerking komen voor een belastingvrije status. De dagelijkse leiding mag wel in handen zijn van een inwoner van Gibraltar en de onderneming mag ook haar bankzaken regelen op het schiereiland zelf.. Als de belastingvrije status verleend wordt krijgt de onderneming de garantie dat de volgende 25 jaar geen belasting afgedragen hoeft te worden. Alleen een jaarlijks bedrag van 225 Gibraltar pond aan de overheid. Na afloop van ieder jaar moet de onderneming aan kunnen tonen dat ze nog steeds voldoet aan de eisen die aan de belastingvrije status gesteld worden.
  • Niet-ingezeten ondernemingen: een onderneming die gevestigd is in Gibraltar en eigendom van niet-ingezetenen is en waarvan de aandelenvergaderingen en het dagelijks bestuur zich buiten Gibraltar bevinden worden aangemerkt als niet-ingezeten ondernemingen. Deze ondernemingen hoeven alleen belasting af te dragen voor het gedeelte van de omzet dat in Gibraltar verdiend is. In de praktijk betekent dit meestal dat een niet-ingezeten onderneming 200 Gibraltar pond per jaar betaalt (mits de bankzaken niet via Gibraltar verlopen).
  • De kwalificatie-onderneming: dit soort onderneming lijkt op de belastingvrije onderneming, maar deze betaalt wel belasting. De kwalificatie-onderneming bepaalt zelf het te betalen bedrag, op voorwaarde dat het tarief hoger dan 2% is. Het maximale tarief is 35% (zoals voor ingezeten ondernemingen). Deze constructie wordt vaak gebruikt als de onderneming aan moet kunnen tonen een bepaald minimum bedrag aan belasting te hebben betaald om in een ander land voor belastingvrijstelling in aanmerking te komen. De kwalificatie-onderneming moet een borgsom van 1.000 Gibraltar pond aan de overheid betalen als borg voor de te betalen belasting.
  • De 1992 holdingmaatschappij: deze holdingmaatschappij betaalt 35% belasting over alle inkomsten behalve dividend. Dividend dat uitgekeerd wordt door een 1992 holdingmaatschappij is onderhevig aan 1% bronbelasting. Deze ondernemingsvorm is vooral aantrekkelijk voor ondernemingen van buiten de EU die investeren binnen de EU en dividendinkomsten verwachten. Als de dividendinkomsten Gibraltar verlaten wordt er 1% belasting over geheven. Zo niet, dan zijn ze belastingvrij.

Dividendbelasting

Ontvangen dividend is belastingvrij. Dividend uitgekeerd door een ingezeten onderneming dat uitgekeerd wordt aan niet-ingezetenen wordt met 1% belast.

BTW

x

Werknemers

Buitenlandse werknemers, die in dienst zijn van een geregistreerde onderneming kunnen in aanmerking komen voor een speciale belastingregeling. Voorwaarde is wel dat de werknemer kennis of vaardigheden heeft die niet aanwezig zijn in het land. Zij betalen 10.000 Gibraltar pond belasting, ongeacht hun inkomen. Dit houdt in dat al hun inkomsten boven de 27.000 pond belastingvrij zijn. Ook buitenlandse middenmanagers die minder dan 50.000 pond verdienen komen in aanmerking voor een belastingvoordeel. Zij betalen hoogstens 5.000 pond belasting. Als een buitenlandse onderneming een buitenlandse manager in dienst neemt, moet de onderneming tegelijkertijd tenminste één inwoner van Gibraltar aannemen.

Trusts

Gibraltar erkent de trust. Voor een trust geregistreerd wordt, moeten de trustees aan kunnen tonen dat ze inzicht hebben in de financiële achtergrond van de trust creëerder en dat deze solvabel is en blijft. Hiermee moet voorkomen worden dat de trust gebruikt wordt door mensen die hun schulden willen ontlopen (schuldeisers kunnen namelijk nooit aanspraak maken op bezittingen die in een trust zitten). Hierdoor komen alleen gekwalificeerde trusts naar Gibraltar. De enige gegevens die geregistreerd worden, zijn de naam van de trust, de namen en adressen van de trustees, de datum en de duur van de trust en het land van herkomst van de trust creëerder. Zijn naam en de bezittingen van de trust hoeven niet bekend gemaakt te worden. Zolang alle betrokkenen bij de trust niet-ingezetenen van Gibraltar zijn en er geen inkomen op het schiereiland gerealiseerd wordt (behalve rente) hoeft er geen belasting betaald te worden over het trustvermogen.

Terug Klik hier voor meer informatie over Trust kantoren

Vennootschapselasting

Ingezeten ondernemingen vallen met hun wereldwijde inkomen onder de belastingwetten van Gibraltar. Het tarief bedraagt 35%.

Aan te raden voor

  • Vermogende particulieren
  • Ondernemers