Dominicaanse Republiek

De Dominicaanse Republiek ligt, samen met Haïti, op het eiland Hispaniola. De oppervlakte bedraagt 48.380 km2 en daarmee is de Dominicaanse Republiek het op een na grootste land van het Caribisch gebied. De Republiek heeft ca. 7 miljoen inwoners. De officiële taal is Spaans. Verder wordt er Engels en Creools-frans gesproken. De wettelijke munteenheid is de Dominicaanse peso.
Het hele jaar door is het aangenaam warm. De temperatuur varieert tussen de 20 en 30°C. Langs de kus waait altijd een verfrissende bries. Door de bergketen in het midden van land, valt de meeste regen in het noorden en vooral in november/december en april/mei. De buien zijn typisch tropisch: kort en hevig en meestal in de namiddag of avond.

Ondernemers

Er zijn zes mogelijke ondernemingsvormen in de Dominicaanse Republiek:

 • Commercieel Partnerschap (commercial partnership)
 • Beperkt Partnerschap (limited partnership)
 • Beperkte aandelenpartnerschap (limited stock partnership)
 • Participatiemaatschappijen (companies of participation)
 • Corporaties (corporation)
 • Joint-ventures Iedere onderneming moet minimaal 7 aandeelhouders hebben.

Een minimumkapitaal is niet vereist.

Vrije handelszone

Investeerders die de nationale economie en de export stimuleren zijn van harte welkom in de Dominicaanse Republiek. Vandaar dat de Republiek de Industriële Vrije Handelszone heeft opgericht. Ondernemingen die hier actief zijn, krijgen een aantal economische voordelen. Zo krijgen ze een flink aantal belastingkortingen en -vrijstellingen. Dit geldt zowel voor ingezeten als niet-ingezeten ondernemingen. Ondernemingen in de Vrije Handelszone zijn voor een periode van 15 jaar vrijgesteld van de volgende heffingen:

 • Incorporatieheffing
 • Vermogenswinstbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Exportheffingen – gemeentelijke belasting
 • Belasting op constructies, hypotheken en onroerend goed
 • Registratierechten
 • BTW

Verder hoeven ze geen invoerheffingen te betalen over:

 • Materialen ten behoeve van restaurants, gezondheidsdiensten, kinderverzorging, entertainment en andere diensten ten behoeve van het personeel
 • Vrachtwagens, busjes en voertuigen bestemd voor het vervoer van personeel
 • Materialen bestemd voor de bouw van de huizen van werknemers (100% vrijstelling voor ondernemingen aan de Haïtiaanse grens, 80% voor ondernemingen in het Nationale District en 90% voor de overige)
 • Materialen ten behoeve van de onderneming

Vrije Handelsondernemingen die vlakbij de Haïtiaanse grens krijgen nog een paar extra voordelen:

 • 20 Jaar in plaats van 15, jaar belastingvrijstelling
 • huursubsidie
 • Voorkeursbehandeling voor de export van goederen die gebonden zijn aan uitvoerquota
 • Mogelijkheid om een Vrije Handels classificatie te krijgen, ook al voldoet de onderneming niet aan alle criteria
 • Voorkeursbehandeling voor ontwikkelingsfondsen
 • 6 Maanden inwerktijd voor werknemers, in plaats van de normale 3.

Bovendien kunnen Vrije Handelsondernemingen goedkope leningen voor gebouwen krijgen en profiteren ze van lage loonkosten. Zowel ingezetenen en niet-ingezetenen mogen onder gunstige voorwaarden geld lenen aan Vrije Handelsondernemingen.

Dividendbelasting

Dividend wordt zwaar belast in de Dominicaanse Republiek, het valt onder het hoogste tarief van de bronbelasting (25%).

BTW

BTW wordt geheven op vrijwel alle ingevoerde goederen. Voedsel, medicijnen en ruwe grondstoffen zijn vrijgesteld van BTW. De BTW-tarieven op overige producten zijn als volgt:

 • 8% BTW op de import van industriële producten
 • Een importbelasting van 5-35% (afhankelijk van het geïmporteerde goed)
 • Een consumptiebelasting van 5-80% (afhankelijk van de luxe van het goed)

Op het gebied van de invoerheffing gelden de volgende vrijstellingen:

 • Ondernemingen die zogenaamde niet-traditionele producten exporteren krijgen een vrijstelling van invoerheffingen wanneer de geïmporteerde goederen binnen een jaar na import gebruikt worden voor de productie of reparatie van die niet-traditionele producten
 • Invoer van bepaalde agrarische producten is belastingvrij (bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen), evenals medicijnen en ruwe grondstoffen.

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting wordt door de werkgever ingehouden op het loon van werknemers. De eerste 60.000 Dominicaanse peso die iemand verdient zijn belastingvrij. De tarieven zijn vervolgens progressief. Het hoogste tarief van de inkomstenbelasting is even hoog als dat van de vennootschapsbelasting: 25%.

Vennootschapselasting

Iedere onderneming, ongeacht de rechtsvorm, valt in de Dominicaanse Republiek onder de vennootschapsbelasting. Het tarief van de vennootschapbelasting bedraagt 25% over het ondernemingsinkomen na aftrek van uitgekeerd dividend. Rente op leningen is aftrekbaar.

Overige belastingen

 • Belasting op hypotheken: om een hypotheek te krijgen in de Dominicaanse Republiek moeten de volgende belastingen en heffingen betaald worden:
 • 5/1.000 Van het totaal geleende bedrag
 • 8 Peso over de eerste 2.000 geleende Dominicaanse peso en 2 peso over elke volgende 1.000.
 • Registratierechten variërend van 1 tot 5 Dominicaanse dinar.
 • Belasting op buitenlandse leningen: rente die betaald wordt over leningen die afgesloten zijn bij een buitenlandse instantie wordt tegen 15% belast.
 • Belasting over buitenlandse betalingen: dividend- en royaltiebetalingen aan het buitenland worden belast tegen een tarief van 25%. Dit geldt ook voor inkomen uit permanente vestigingen in de Dominicaanse Republiek van buitenlandse ondernemingen.

Aan te raden voor

 • Ondernemers met zaken in gebied