Cyprus

Het eiland Cyprus ligt in de Middellandse Zee op ongeveer 65 kilometer van de Turkse kust en op 85 kilometer van de Syrische kust. De oppervlakte bedraagt ongeveer 9.521 km2. Het land bestaat uit een (strikt gescheiden) Turks en Grieks gedeelte. In totaal wonen er in Cyprus ongeveer 740.000 inwoners. Een derde hiervan is Grieks-Cyprioot, de rest is bijna allemaal Turks-Cyprioot. De officiële talen zijn Grieks en Turks, maar er wordt ook veel Engels gesproken. Cyprus heeft een typisch Middellandse-Zeeklimaat, met hete zomers en zachte winters. De wettelijke munteenheid is de Cyprische pond.

Ondernemers

Wat voor soort onderneming iemand heeft maakt op Cyprus in principe niet uit, aangezien er geen onderscheid is tussen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Alle inkomsten worden bij elkaar opgeteld en daarover wordt vervolgens belasting geheven (of niet). Om een onderneming op te zetten in Cyprus, moeten de volgende gegevens vereist:

 • Een bankreferentie voor de eigenaar
 • Naam van de onderneming (plus twee alternatieven, voor het geval de naam al bestaat)
 • De activiteiten van de onderneming
 • Persoonlijke gegevens van de aandeelhouders (minimaal 2)
 • Persoonlijke gegevens van de directeuren (minimaal 2)

Dividendbelasting

Aandeelhouders van buitenlandse ondernemingen zijn vrijgesteld van dividendbelasting. Buitenlandse aandeelhouders van Cypriotische bedrijven worden als volgt belast:

 • Ondernemingen: de ingehouden dividendbelasting op dividend dat aan buitenlandse ondernemingen betaald is wordt geheel terugbetaald.
 • Natuurlijke personen: een natuurlijk persoon kan het verschil tussen de ingehouden dividendbelasting en zijn persoonlijke belastingverplichting terugkrijgen, indien die verplichting hoger is dan de ingehouden belasting. In het andere geval moet hij het verschil bijbetalen, behalve als Cyprus een belastingverdrag met het betreffende land heeft.

BTW

Buitenlandse bedrijven zijn niet BTW-plichtig.

Inkomstenbelasting

Buitenlanders die in Cyprus werken betalen de helft van inkomstenbelasting die Cyprioten betalen, namelijk 0 – 20%. Zij hoeven bovendien geen sociale verzekeringspremies te betalen. Managementtoeslagen en salaris t.b.v. know-how dat door een Cypriotische dochtermaatschappij aan de buitenlandse moeder betaald wordt is belastingvrij. De dochtermaatschappij mag dit salaris bovendien aftrekken van haar winst. Buitenlanders die buiten Cyprus werken maar hun salaris via Cypriotische banken ontvangen, zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. Indien zij hun salaris niet via Cypriotische banken ontvangen, betalen zij een tiende van het normale tarief, oftewel 0 – 4%. De verschuldigde belasting wordt door de werkgever rechtstreeks ingehouden op het salaris.

Belastingverdragen

Cyprus heeft een belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten met 25 landen, waaronder Rusland en de Oekraïne.

Werknemers

Iedereen die in Cyprus werkt (in loondienst of zelfstandig) valt onder de Sociale Zekerheidswet van het land. Ook werklozen kunnen zich, onder bepaalde voorwaarden, vrijwillig verzekeren. Werknemers betalen 16,6% van hun bruto-inkomen aan sociale verzekeringspremies, met een maximum van 1.495 Cypr. Ponds per maand. Daarvan wordt 6,3% door de werknemers zelf betaald, 6,3% door de werkgever en 4% door de Staat. Zelfstandige ondernemers betalen 15,6% van het gemiddelde inkomen van hun beroepsgroep zelf en de Staat 4% (als ze aan kunnen tonen minder te verdienen dan het gemiddelde, komen ze voor een lagere premie in aanmerking). Vrijwillige verzekeringsnemers (bijv. werklozen) betalen 10% van het verzekerde bedrag aan premie, de staat voegt hier nog 3,5% aan toe. Buitenlanders hebben op het gebied van sociale verzekeringen dezelfde rechten als Cyprioten. De volgende zaken vallen onder de sociale verzekeringen: werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, weduwen- en wezenpensioen, vermiste personen uitkering, trouwtoelage, zwangerschapstoelage, begrafenistoelage en uitkeringen ten gevolge van bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Werknemers zijn voor al deze zaken verzekerd. Zelfstandige ondernemers hebben geen recht op een werkloosheidsuitkering of een uitkering ten gevolge van bedrijfsongevallen en beroepsziektes. Vrijwillige verzekerden hebben geen recht op de zwangerschapstoelage, ziekteuitkering, werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering en uitkeringen ten gevolge van bedrijfsongevallen en beroepsziektes.

Vennootschapselasting

Cyprus heeft een zeer eenvoudig belastingstelsel, dat bovendien heel aantrekkelijk is voor buitenlanders. Buitenlandse bedrijven die in Cyprus geleid worden betalen 4,25% belasting over hun winst. Buitenlandse bedrijven die van buiten Cyprus geleid worden of een partnerschap aangegaan zijn met Cypriotische bedrijven, zijn zelfs helemaal vrijgesteld van belasting. Ook scheepsmaatschappijen waarvan de schepen onder Cypriotische vlag in internationale wateren varen, zijn vrijgesteld van belasting.

Overige belastingen

 • Inwoners van Cyprus (zowel ondernemingen als natuurlijke personen) betalen 20% belasting over de winst bij verkoop van kapitaal, behalve als het aandelen betreft van aandelen in een buitenlandse onderneming. Deze winst is belastingvrij.
 • Geërfde aandelen van een buitenlandse onderneming zijn belastingvrij.
 • Contracten van buitenlandse ondernemingen zijn vrij van zegelrecht.
 • Ondernemingen die producten maken die nog nooit eerder in Cyprus gefabriceerd zijn, hoeven de eerste 10 jaar geen belasting te betalen.
 • Geen invoerrechten op machines en materialen ten behoeve van een buitenlandse onderneming.
 • Er zijn geen restricties op het gebied van minimum winst, minimum betalingen aan moedermaatschappijen of minimumomzet om in aanmerking te komen voor vestiging of belastingvoordelen.
 • Belastingvrije invoer door buitenlandse werknemers is toegestaan. Dit geldt ook voor auto’s en aandelen, maar niet voor meubels.
 • Inkomen van buitenlanders die na hun pensioen op Cyprus gebleven zijn, is voor de eerste 2.000 Cypr. Ponds vrijgesteld van belasting. Het bedrag daarboven wordt belast tegen een tarief van 5%. Buitenlanders die na hun pensioen op Cyprus zijn gaan wonen betalen 10% van de normale tarieven over hun inkomen.

Aan te raden voor

 • Vermogende particulieren
 • Ondernemers
 • Vakantie
 • Werknemers