Bermuda

De wettelijke munt is de Bermudaanse dollar, die gelijk is aan de Amerikaanse dollar. Er heerst een semi-tropisch klimaat op Bermuda. Bermuda is een archipel van ongeveer 360 eilanden in de Atlantische Oceaan, waarvan er slechts 20 bewoond zijn. Deze bevinden zich voor de kust van de Verenigde Staten, op ongeveer 1200 km. afstand van New York, middenin de Golfstroom. De totale oppervlakte bedraagt zo’n 33 km2. Bermuda heeft ongeveer 75.000 inwoners. De officiële taal is Engels, maar er wordt ook Creools-Engels gesproken.

Ondernemers

Verzekeringsmaatschappijen, buitenlandse ondernemingen, beleggingsmaatschappijen en trusts zijn ondernemingsvormen die optimaal profiteren van het gunstige belastingklimaat van Bermuda. Deze vrijgestelde ondernemingen hebben de volgende kenmerken:

 • Tenminste 3 aandeelhouders
 • De aandelen moeten op naam zijn
 • Aandelen zonder nominale waarde zijn niet toegestaan
 • Ten minste 2 directeuren
 • Er moet jaarlijks een aandeelhoudersvergadering worden gehouden (waar die plaatsvindt maakt niet uit)
 • Verplicht om een jaarrekening op te maken (deze wordt bijgeschreven in het openbaar register)
 • Registratie en documentatie moeten op Bermuda zijn (zodat de directeuren per kwartaal de financiële positie van de onderneming kunnen verifiëren)
 • Informatie over de eigenaar-begunstigde en de bank is vereist voordat toestemming verleend wordt om de onderneming op te zetten
 • De incorporatie vindt binnen 4 weken plaats
 • De belasting varieert van 1.680 tot 8.000 dollar
 • Het minimumkapitaal bedraagt 12.000 dollar
 • Kunnen geen zaken doen met ingezetenen van Bermuda
 • Geen deviezencontrole

Vennootschapselasting

Bermuda kent geen inkomstenbelasting, successierechten, vermogensbelasting of winstbelasting.

Aan te raden voor

 • Vermogende particulieren
 • Ondernemers
 • Investerders