Belize

Belize (tot 1973 Brits Honduras genaamd) ligt aan de oostkust van Centraal-Amerika, in het Noorden begrensd door Mexico, in het Zuiden en Westen door Guatamala en in het Oosten door de Atlantische Oceaan. De kusten van Belize staan bekend om de uitgestrekte koraalriffen. Verder landinwaarts vindt men vele mangrovemoerassen, bossen, bergen en rivieren. Belize beslaat bijna uit 23.000 km2 en er heerst een subtropisch klimaat. Dit houdt in dat natte en droge periodes elkaar afwisselen. De temperaturen aan zee variëren van 10 °C tot 35 °C. In het binnenland zijn deze verschillen nog groter. Er wonen ongeveer 216.000 mensen. De officiële taal is Engels, maar er wordt ook veel Spaans gesproken, naast een aantal etnische talen zoals het Creools, Garifuna, Maya en Ketchi. De munteenheid is de Belize dollar, waarvan de koers onlosmakelijk verbonden is met de Amerikaanse dollar (1 Am. dollar = 2 Belize dollar).

Ondernemers

Net zoals enkele andere landen in het Caribisch gebied heeft Belize de International Business Company Act als wet aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk om vrijgestelde ondernemingen op te richten. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:

 • Tenminste één aandeelhouder
 • De aandelen mogen zowel op naam als aan toonder zijn
 • Aandelen zonder nominale waarde zijn toegestaan
 • Tenminste één bestuurder (mag ook een coöperatie zijn)
 • Vrije keuze wat betreft de plaats van de aandeelhoudersvergadering
 • Beperkte informatie in het openbaar register
 • Controle van de jaarrekening is niet verplicht
 • Onthulling van de eigenaar-begunstigde aan de autoriteiten is niet verplicht
 • Snelle incorporatie
 • Behalve de jaarlijkse belasting van 100 dollar is er geen belasting
 • Geen minimum- of maximumkapitaal
 • De naam van het bedrijf mag in meerdere talen zijn
 • Mogen geen activiteiten buiten Belize uitvoeren
 • Mogen geen onroerend goed op Belize bezitten

BTW

Het BTW-tarief bedraagt 15%.

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting van Belize is progressief. De eerste $10.400 die een inwoner van Belize verdient, is vrijgesteld van belasting. Over het meerdere wordt belasting geheven waarbij de tarieven oplopen van 25% – 45%. De verschuldigde belasting wordt meteen op het salaris ingehouden.

Belastingverdragen

Belize heeft verdragen afgesloten ter voorkoming van dubbele belasting met: het verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en de landen van de Carribean Community (CARICOM).

Verzekeringen

Iedere inwoner van Belize die werkt is via zijn werkgever verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een ongeluk op het werk. De werkgever moet de premie afdragen, de ene helft uit eigen zak, de andere helft van het loon van de werknemer. Voor personen van 65 jaar en ouder wordt de gehele premie door de werkgever betaald.

Overige belastingen

Exportzone Naast het systeem van lage belastingen heeft Belize een exportzone gecreëerd. Dit biedt de volgende mogelijkheden:

 • Belastingvrije import van goederen en uitrusting, bouwmaterialen en kantoormeubelen
 • Geen deviezencontrole
 • Vrije repatriëring van opbrengsten
 • Vereenvoudiging van het verlenen van werkvergunningen.

Belasting op land: iedere hectare land wordt jaarlijks belast tegen 1% van de waarde in onbebouwde staat. Op het moment dat een stuk land aangekocht wordt, moet 10% zegelrecht betaald worden. Er wordt 25% belasting geheven over managementbeloningen, huur van machines en fabrieken, hypotheken, rente op obligaties en verzekeringsuitkeringen van buitenlandse ondernemingen en personen.

Aan te raden voor

 • Ondernemers