Anguilla

Anguilla is een Caribisch eiland dat deel uitmaakt van de Leeward-groep. Het koraaleiland ligt ongeveer 300 km. ten oosten van Puerto Rico en 8 km. ten noorden van St. Maarten. Er wonen bijna 11.000 mensen op een totale oppervlakte van 91 km2. De officiële taal is Engels, de wettelijke munteenheid de Oost-Caribische dollar. Het klimaat is tropisch maar niet erg vochtig. De gemiddelde temperatuur overdag is 28 Celcius. Tussen oktober en december regent het het meest. Van augustus tot oktober is er kans op orkanen. Anguilla is een protectoraat van de Britse kroon.

Ondernemers

Het ondernemingsrecht op Anguilla lijkt erg op dat van Engeland. Zo mogen alleen NV’s aandelen aan toonder uitgeven en moeten alle ondernemingen een geregistreerd kantoor op Anguilla hebben. Wel mogen de bijeenkomsten van de raad van bestuur overal ter wereld plaatsvinden en zijn gevolmachtigde aandeelhouders toegestaan. De meeste ondernemingen moeten hun boekhouding jaarlijks laten controleren. Er is geen deviezencontrole. De volgende ondernemingsvormen komen voor op Anguilla:

 • NV/BV. Deze moeten een geregistreerd kantoor en een vertegenwoordiger op Anguilla hebben en in de statuten moeten de stemrechten per aandeel beschreven staan.
 • Offshore of Internationale onderneming, er zijn 2 varianten:
  • Private Company: deze is vrijgesteld van boekhoudkundige verplichtingen, mag niet meer dan 11 aandeelhouders hebben en geen aandelen aan toonder uitgeven.
  • International Business Company (IBC): de namen van de aandeelhouders en bestuurders hoeven niet bekend gemaakt te worden, alleen aan de autoriteiten, een IBC mag aandelen aan toonder uitgeven, de onderneming mag geen zaken doen met ingezetenen van Anguilla en geen activiteiten uitvoeren op het gebied van bankieren, verzekeren en trusts en de naam moet eindigen op een van de volgende woorden of afkortingen: ‘Limited (Ltd)’, ‘Corporation (Corp)’, ‘Incorporated (Inc)’, ‘Société Anonyme (SA)’, ‘Besloten Vennootschap (BV)’, ‘Gilleschaft mit Beschranker Hagtung (BmbH)’, “Naamloze Vennootschap (NV)’.
 • Waarborgmaatschappij (Company Limited by Guarantee): deze onderneming heeft leden in plaats van aandeelhouders. Deze vorm wordt vaak gebruikt als alternatief voor de trust, om bezit te beschermen.
 • Algemene Maatschap (General Partnership): een samenwerkingsverband tussen natuurlijke personen met het doel winst te maken.
 • Beperkte Maatschap (Limited Partnership): een samenwerkingsverband tussen natuurlijke personen, ondernemingen of andere maatschappen. Minimaal een van de partijen moet een ingezetene van Anguilla zijn. De naam moet eindigen op ‘Limited Partnership’ of ‘LP’.

Dividendbelasting

x

BTW

x

Inkomstenbelasting

x

Vermogensbelasting

Indien het vermogen meer bedraagt dan $50.000, betaalt men $750 vermogensbelasting per jaar.

Trusts

Anguilla erkent de trust, die geheel vrijgesteld van belasting is.
Terug Klik hier voor meer informatie over Trust kantoren

Vennootschapselasting

x

Overige belastingen

 • Successierecht: op Anguilla wordt geen schenkings- of successierecht geheven.
 • Belastingen op motorrijtuigen: uit milieuoogpunt is de wegenbelasting en de motorrijtuigenbelasting relatief hoog. Ook de invoerheffing op benzine is aan de hoge kant, evenals de invoerrechten op motorvoertuigen.
 • Belasting op grond: ingezetenen die een stuk grond kopen, betalen 5% zegelrecht, niet-ingezetenen betalen 17,5%.
 • Sociale verzekeringen: 5% van het inkomen, met een maximum van $186 per maand.
 • Er wordt geen belasting geheven op spaartegoeden en investeringen.
 • 8% toeristenbelasting op hotelovernachtingen.
 • Importbelasting is een van de weinige belastingvormen die Anguilla kent. Op de meeste producten en diensten wordt 25% belasting geheven. Het tarief voor voedsel en computers bedraagt 5%, op bier en sigaretten wordt 30% geheven.

Aan te raden voor

 • Vermogende particulieren
 • Ondernemers